Изложби


Любовни знаци

Любовни знаци

20-10-2016 - 14-11-2016

Портретни пейзажи

Портретни пейзажи

28-09-2016 - 18-10-2016

Лято

Лято

02-06-2016 - 01-07-2016

Самостоятелна живописна изложба на Петя Папазова

Равноденствие

Равноденствие

10-05-2016 - 31-05-2016

Сборна изложба на Игната Василева, Нина Златева, Генко Тодоров, Людмил Илиев и Пламен Монев...

Яна Илиева - Цветни сънища с Яна

Яна Илиева - Цветни сънища с Яна

14-04-2016 - 07-05-2016

Изложба-живопис

Хинко Хинков - В часа на опала

Хинко Хинков - В часа на опала

01-03-2016 - 22-03-2016

Изложба-живопис

Любов и вино

Любов и вино

15-02-2016 - 28-02-2016

Сборна изложба

Павлин Ковачев - Импресии

Павлин Ковачев - Импресии

19-01-2016 - 12-02-2016

Изложба-живопис

Фоти Фотев - Морето - най-голямото събитие

Фоти Фотев - Морето - най-голямото събитие

22-10-2015 - 23-11-2015

Изложба маринистика

Цветомила Христова - Присъствие

Цветомила Христова - Присъствие

25-06-2015 - 16-07-2015

Изложба-живопис

Ева Димитрова – Сънувани Пътувания

Ева Димитрова – Сънувани Пътувания

23-04-2015 - 19-05-2015

Изложба-живопис

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз