За нас

Защо правим това? 

Този проект направи възможно сбъдването на една мечта. Мечта с история. Дълго отглеждана. История за възможността да промениш посоката на живота си. За осъзнаването, че някой ти е повярвал. За щастието да създаваш – идеи, проекти, нови реалности. С приятели и съмишленици, дори с непознати.

В началото си нямаше име. Решихме, че ТЕА АЛБА ще подхожда. ТЕА АЛБА е като един бял лист, върху който може да се рисува. Дори и с чай. Арт пространство, което представя творческия порив, въображение, емоция на съвременния български художник. И палитра от чай – бял, зелен, черен, червен, всеки със свой вкусов, ароматен и цветови нюанс.

Искахме индивидуалност. Искахме място със свой собствен ритъм, енергия и излъчване. Място, където хората да влизат дори само за да наситят сетивата си и се заредят с красота. Искахме да създадем потребност от изкуство. Да разкрием нови светове пред Вас. Заедно да търсим нови вдъхновения.

Нашият проект е за чай, но той е и проект за изкуство. Ние се основаваме на идеята, че културата, изкуството и духовността са много важно средство за запазване на националната ни идентичност в съвременния глобализиран свят. Универсалният, общочовешки език на изкуството представя България в областта на естетиката, философията, хуманизма, заедно с най- добрите образци на културата на Европа.
Това прави специалното представяне на българския художник много важно като му  дава нова идентичност и създава особена ценност. Да инвестираш в изкуство означава да подкрепиш този, който го създава, но и да получиш като добавена стойност уникална емоция.

Ние поставяме основен акцент върху темата за чая, чието приготвяне само по себе си е изкуство. Чрез чая и в атмосферата на чая ние експонираме творбите на изобразителното изкуство и представяме техните автори.

Обещаваме си да е не само красиво, но и много интересно. Ще миксираме изкуства, ще представяме любими автори и млади таланти, ще променяме фокуса, няма да спрем с творческите си търсения.

За самия проект 

Целта на проекта е да покаже, съпостави и насложи палитрата от видове и приложения на чая /красота, здраве, естетика/ спрямо тази на оригиналните произведения на изобразителното изкуство – приложно, графика, живопис – свързани с темата за чая като вдъхновение и асоциация. Част от процеса “антистрес, презареждане, стимулиране на сетивата“ е самото приготвяне на чай, за която цел ще се предлагат и авторски аксесоари от приложното изкуство - чаши, чайници, кутии за чай, свещи, свещници. 

Употребата на чай, приготвен директно от листа на чаеното растение Camellia sinensis, не е традиционно присъща за България. През последните две десетилетия се възприема много позитивно от клиентите, не само като част от екзотиката и философията на Изтока, но и като мощно антиоксидантно средство, поддържащо здравето и енергията на човешкото тяло. Великолепните ухания на жасмин, канела, бергамот, цитруси, джинджифил, череша, които се използват в ароматизираните чаени смеси, са композирани според сезона и часа от денонощието. За Вас сме подбрали специална селекция от елитни сортове чай с високо качество и гарантиран произход. В съчетание с атмосферата на Галерията, ние искаме да Ви предложим не просто естетическо удоволствие, а преживяване. 

Нашият проект е финансиран чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). За успех в начинанието ние залагаме на 3 „стълба“, които ще се въвеждат поетапно:

  1. Създаване на търговски ориентиран интернет сайт, който представя визуално нашата идентичност - галерия за продажба на чай и авторско изкуство.
  2. Продажба и дейности с чай.
  3. Организиране на изложби на изобразително изкуство от различни жанрове. Консултиране при избора на клиента.

Проектът допринася за повишаването на икономическата активност и равнището на заетостта в следните основни области на интервенция по ОПРЧР:

  • Насърчаване на заетостта чрез развитие на предприемачеството;
  • Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда;

Какво искаме да постигнем?

Общата цел на проекта е успешното стартиране и развиване на самостоятелна стопанска дейност – създаване на ново работещо предприятие от регистрирано в бюрото по труда безработно лице, с предоставената подкрепа (безвъзмездна финансова помощ от ОПРЧР) на безработни лица за стартиране на собствен бизнес.

Проектното предложение е насочено към създаване на нов бизнес-модел в областта на предприемачеството: предлагане на чай и авторски произведения на изкуството.

Новосъздадената арт-галерия ще бъде артистично и духовно пространство, естетически ориентирано към съвременното използване на чая:

  • в здравословния начин на живот, като част от една глобална екосистема;
  • във възможността за индивида да открие свой кръг по интереси;
  • в развиването на ценителско отношение към оригиналното изобразително изкуство, естетически вкус, желание за колекционерство.

Проектът в най-широк смисъл е насочен към постигане целите на Лисабонската стратегия и Европейската стратегия по заетостта. Проектното предложение се основава на целите, които си поставя ЕС в Стратегическите насоки на Общността за сближаване, и по-точно в целта „Привличане и задържане на повече хора в заетост”. Проектът отговаря на приоритетите в политиката по заетостта на България и заложените цели в „Националната програма за реформи” а именно „Повишаване на икономическата активност на населението и на заетостта”, респективно по Ос 1 от ОП „РЧР” „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда насърчаващ включването” и на основната област на интервенция по нея „Заетост чрез развитие на предприемачеството”. Проектът е в съответствие и с „Общински план за развитие на Столична Община 2007-2013 г.” в частта му за стратегията за развитие на Столична община. Проектът би могъл да се мултиплицира и на територията на друга община или населено място в страната.

В резултат на изпълнението на проекта ще разполагаме с повишен институционален и управленски капацитет, както и с повече знания за разработване и кандидатстване по проекти и усвояване на средства от структурните фондове на ЕС.

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз