• slide01
  • slider03
  • slider02

НОВИ ИЗЛОЖБИ

ИЗБРАНО ОТ ГАЛЕРИЯТА

Морето в бяла премяна

Морето в бяла премяна

Фоти Фотев

Нежно докосване

Нежно докосване

Фоти Фотев

Утринна прохлада

Утринна прохлада

Фоти Фотев

Ласкаво море

Ласкаво море

Фоти Фотев

Прегръдка

Прегръдка

Фоти Фотев

От брега

От брега

Фоти Фотев

Прилив

Прилив

Фоти Фотев

Далян

Далян

Фоти Фотев

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз