• slide01
  • slider03
  • slider02

НОВИ ИЗЛОЖБИ

ИЗБРАНО ОТ ГАЛЕРИЯТА

Безветрие

Безветрие

Пламен Монев

Ябълков цвят

Ябълков цвят

Пламен Монев

Спомен за Гръцката махала - вечерта

Спомен за Гръцката махала - вечерта

Пламен Монев

Полъх

Полъх

Пламен Монев

Южен вятър

Южен вятър

Пламен Монев

Дом край морето

Дом край морето

Пламен Монев

Утро в Прованс

Утро в Прованс

Пламен Монев

Краят на деня

Краят на деня

Пламен Монев

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз