• slide01
  • slider03
  • slider02

НОВИ ИЗЛОЖБИ

ИЗБРАНО ОТ ГАЛЕРИЯТА

Портрет на едно цвете, Перуника

Портрет на едно цвете, Перуника

Елена Стоева

Есенния вятър

Есенния вятър

Елена Стоева

Сън

Сън

Елена Стоева

Приличаше на ангел...

Приличаше на ангел...

Елена Стоева

Мир, любов и много радост

Мир, любов и много радост

Елена Стоева

Артемида в житата

Артемида в житата

Елена Стоева

Когато есенния вятър...

Когато есенния вятър...

Елена Стоева

Минало несвършено

Минало несвършено

Елена Стоева

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз