• slide01
  • slider03
  • slider02

НОВИ ИЗЛОЖБИ

ИЗБРАНО ОТ ГАЛЕРИЯТА

Сините дървета

Сините дървета

Амалия Минчева

Тишина

Тишина

Амалия Минчева

Пейзаж от червено

Пейзаж от червено

Амалия Минчева

Равнината

Равнината

Амалия Минчева

Край морето

Край морето

Амалия Минчева

Спомен

Спомен

Амалия Минчева

Есен

Есен

Амалия Минчева

Цитаделата

Цитаделата

Амалия Минчева

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз