• slide01
  • slider03
  • slider02

НОВИ ИЗЛОЖБИ

ИЗБРАНО ОТ ГАЛЕРИЯТА

Цветя III

Цветя III

Васил Овчаров

Родопски мотив

Родопски мотив

Васил Овчаров

След дъжд

След дъжд

Васил Овчаров

Завръщане

Завръщане

Васил Овчаров

Боянската църква

Боянската църква

Васил Овчаров

Водопадът

Водопадът

Васил Овчаров

Краят на лятото

Краят на лятото

Васил Овчаров

Пладне

Пладне

Васил Овчаров

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз