Изложби


Бяло

Бяло

15-01-2018 - 10-02-2018

Коледно сияние

Коледно сияние

10-12-2017 - 14-01-2018

12 картини

12 картини

15-11-2017 - 09-12-2017

Помниш ли?

Помниш ли?

18-10-2017 - 14-11-2017

Виа Понтика

Виа Понтика

26-09-2017 - 17-10-2017

Пътешествия

Пътешествия

07-06-2017 - 30-06-2017

Пролетни тайнства

Пролетни тайнства

04-05-2017 - 03-06-2017

Вълшебства с Яна

Вълшебства с Яна

05-04-2017 - 30-04-2017

Морски портрети

Морски портрети

07-03-2017 - 02-04-2017

Разкажи ми приказка

Разкажи ми приказка

01-02-2017 - 28-02-2017

Цветовете на зимата

Цветовете на зимата

12-01-2017 - 28-02-2017

12 Месеца

12 Месеца

16-11-2016 - 06-12-2016

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз