Изложби

За виното, любовта и приятелството

17.02.2015 - 08.03.2015

Изложба живопис Мария Николова

Галерия Теа Алба представя творбите на Мария Николова.
Мария Николова е родена в София. Завършва Националната Художествена Академия през 1997 г., специалност „Дизайн на детската среда“. Живее и работи в София. Развива творческите си търсения в областта на живописта, рекламата и илюстрацията.
Искреното приятелство и чистата любов са главните теми в картините на Мария Николова. Богатата душевност на автора се разкрива в палитра от преживявания и уловени мигове. Нежните чувства напускат платната и ни завладяват напълно. Съпреживяването и споделянето на момента ни е представено по най-прекрасния и деликатен начин. Нежност и спокойствие изпълват душите ни докато се любуваме на невероятните произведения на Мария Николова.

Творби

  • Страница 1 от 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз