Вода

Автор Мария Николова
Размери 50/40
Техника
* Запомнете името на произведението и автора!