Свещ

Автор Мария Николова
Размери 80/25
Техника
* Запомнете името на произведението и автора!