Автори

Фоти Фотев

Фоти Фотев

Фоти Фотев е роден на 16 ноември 1941 г. в с. Раклица, Бургаско.
През 1976 г. завършва Националната художествена академия - София, факултет по изящни изкуства, специалност "стенопис".
От 1994 г. е член на съюза на Българските Художници секция - стенопис.
Член е на международната асоциация за пластични изкуства АИАП (ЮНЕСКО). Член е на Дружеството на бургаските художници.
Има 9 самостоятелни изложби. Участвал е в много общи и национални изложби.
Негови творби са притежание на много частни колекции в България, Германия, Франция, Швеция, Холандия, Англия, Испания.
Живее и твори в Бургас.

Деликатен художник. Понякога се налага да преразгледаш всяка негова картина, за да се убедиш как умело бяга той от шаблона, без да нарушава класическите ни представи за живопис.
Предпочита тънките, колоритни нюанси, хладните дълбоки тонове, спокойната композиция. Целият свят на художника се побира в малки по формат, но емоционално наситени картини. В тях прибавя своята романтична нагласа към природата и ни прави част от нея. Морето в пейзажите на Фоти Фотев действа магнетично. Изграждано е със ситни плътни мазки. В това море трудно се плува. То те кара да стоиш на брега и те респектира със своята мощ, със своята тайнственост и красота.
Дали ще рисува пейзажи, портрети, натюрморти, художникът впечатлява със своя тънък професионализъм и изящество. Той запазва усета към балансираната композиция, точен рисунък и овладян колорит. За Фоти Фотев картината е вълшебен свят, привличащ само оня зрител, който споделя философските и естетически представи на твореца.

Пенка Седларска, изкуствовед

Творби