Утро

Автор Фоти Фотев
Размери 38 / 46
Техника маслени бои / платно
Продадена
* Запомнете името на произведението и автора!