Изложби

Никулден

03.12.2014 - 09.12.2014

Михаил Вълканов - масло и Елена Стоева - акварел

Никулден - почитаме свети Николай Чудотворец, избавител на пленниците, покровител на рибарите, моряците и пътешествениците.

В галерия Теа Алба представяме двама автори, много различни един от друг като емоция и експресия, но свързани с морето, водата и още нещо. Всяка картина е пътуване с неизвестен край, съкровено преживяване, представено по невероятен начин и никой не може да остане безучастен.

Заповядайте да преживеете това!

Творби

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз