Изложби

Морски портрети

07.03.2017 - 02.04.2017

Морето е вечност.

Морето е величие.

Морето е тайнство. Морето е блян, светлина, очарование, възторг, стихия, песен, страст, рев, шепот, сълза в Окото на Бог.

Морето е сътворение.

Морето е необятност.

Морето е вечна промяна и неспирно движение. Морето е само. Морето е едно. Доминира във вечната триада море-небе-бряг с гордост, и страст. Морето е минало и бъдеще. Морето е съвършения миг от настоящето.

Морето е всичко това в картините на големия български маринист Фоти Фотев, но и божествената искрица, изумителния му живописен талант и пълното му творческо посвещение на морето – които правят картините му толкова специални. Безмерния възторг към морето, духът на мечтател, страстта към вечно търсене намират израз в неговите творби -  много разпознаваеми с експресивните си, цветни, чувствени и сочни цветове. Насищайки картините си със светлина, цвят и движение,  Фоти Фотев им дава и душа, без да клишира и обезличава чистата красота на водата.

Нарекохме тази великолепна експозиция Морски портрети, защото в картините на Фоти Фотев се усеща съкровеното му преживяване на творец в моменти на откритие – Как да изразиш неизразимото? Платната му не само са уловили характерното във вечно променящите се гледки и образи на морето, превръщайки ги в духовен отпечатък на съвършения миг от живота на морето. Всяка една картина съдържа и проекция на душата на твореца, уловена в сложна амалгама от дух, материя, сън, реалност.

Бих искала да отправя искрените си почитания към Фоти Фотев и неговото изкуство, да благодаря за възможността за тази изложба и да му пожелая нови творчески успехи.
А на вас, скъпи гости, пожелавам тази вечер да се превърне в истински празник на духовност, наслада, сетивност и любов!
 
07.03.2017                                                                                                   Албена Айладънова
София                                                                                                           галерист 

Творби

  • Страница 2 от 2
  • «
  • 1
  • 2