Изложби

Ева Димитрова – Сънувани Пътувания

23.04.2015 - 19.05.2015

Изложба-живопис

Ренесансът е епоха на освободените духовни стойности.
Човекът от подобие на божественото става духовна проекция на Бога в пространството на земното и видимото.
 

СЪНУВАНИ ПЪТУВАНИЯ на Ева Димитрова – Финес и духовна изтънченост

СЪНУВАНИ ПЪТУВАНИЯ! За Пътя като безкрайния кръговрат и вечното движение. Движение към себе си, вътре в себе си, към нови неизследвани духовни пространства. За Пътуването като служение с усмивка. За Водата като символ на постоянна промяна и носител на вибрации и проекция на мисълта. За Сънуването като мечта, блян, полет на мисълта към безкрайно красиви духовни хоризонти.
Уверена съм, че тази изложба ще се превърне в явление. Това е живопис, която не се среща и не се прави всеки ден. Красотата като абсолютна стойност и източник на най – чиста радост. Без комерс и дребнотемие. Някаква особена мистична сила и красота има в желанието за духовна свобода на Ева Димитрова. Тя странства с лекота и финес в света на незримото посредством работата си в областта на иконографията. За зрителя на тази изложба Ева лекичко открехва завесата и материализира образи от непознати светове.
 
В рамките на изложбата Ева Димитрова представя 12 платна с  изключително въздействащи и ярки образи. Образи, в които се проектира и отразява богатството и извисеността на личността на художничката. Замислени и изпълнени като бутикова серия, с повтарящи се елементи, които обединяват смислово и образно картините и засилват въздействието им. Стилът е повлиян както от иконописта, с която Ева се занимава от много години, така и от най – добрите образци на италианския ренесансов портрет, любима епоха в изкуството за Ева. Тези образи са магически, фантазни, иреални.
Ангели, звездни нимфи, северни феи, божества и приказни видения – закрилящи и предпазващи, помагащи за преодоляване на трудностите и препятствията по Пътя. За да бъде извървян с чувство на щастие и усещане за полет.
Излъчването на творбите е привидно спокойно. Образите са въплъщение на абсолютната красота и сила. Те събират небесната и водната стихии, опитомяват ги и ги облагородяват с мощни позитивни вибрации, които насищат пространството. Ева е творец, който може да изобрази движението на водата по 10 различни красиви и поетични начина. Нежната водна шир ни полюшва леко, нашепва приказки и ни предава в света на сънищата.
В платната са използвани меки, пастелни, спокойни багри – нюанси на синия цвят, цветът на водата, небето, но и на духовното. Розов – цветът на мечтите, сънищата, топлите емоции, сребърен – отнасяме се в лунните селения или необятното звездно небе, златен – цветът на слънцето, на светлината. Изящност и финес на образите придава богатата декоративна украса, изпълнена в изключителна детайлност и достоверност за епохата.
Уважаеми зрители, насладете се на тази превъзходна колекция! Не се страхувайте да мечтаете! Обърнете се към Вселената в себе си и я опознайте!

Ще завърша с думите на Ева: „За пътуването с усмивка … отвъд хоризонта!“

Албена Айладънова - галерист
София, 23.04.2015 г.

Творби