Изложби

12 картини

15.11.2017 - 09.12.2017

12 картини – есенцията на любовта към родното

Хинко Хинков е самобитен художник, той не се вписва в никакви академични норми, казват колегите му за него. Започнал като самоук творец, в продължение на много години творчески търсения и експерименти, той развива неповторим стил и маниер на работа, създава творчество, отличаващо го и характеризиращо го категорично в съвременното българско изобразително изкуство.
Хинко Хинков посвещава целия си творчески живот на любовта към българския пейзаж. Но не пейзаж „по принцип“, с река, дървета, къщи, който може да съществува навсякъде. Пейзажите на Хинко носят идеята за българския дух и характер. Те са молитва, страст, опиянение, поклон. Те са обяснение в любов, поезия в цвят, радост и мъка. Панорама на позабравените, съкровени места за българина. Топли и чисти като детството.  Те съществуват, устояли на времето. И чакат да бъдат преоткрити.

В пейзажите на Хинко Хинков има място за макове, люляци и цъфнали липи, за птици, и деца на шейни и кравички, пасящи край пътя.  Не всички печки са запалени през зимата, някои прозорци тъмнеят, но дори и в малките селца, сгушени под високите планински върхове  тлее жаравата на българското. Неповторими като стил и собствено излъчване, пейзажите отразяват вътрешната свобода на автора. Наименованията им са конкретни, местата в тях – разпознаваеми и със стойността на документалистика.

Във всяка своя картина, той оставя частица от себе си. Последният романтичен реалист. Творец с мисия. Хинко Хинков е сред малцината художници, рисуващи от натура. Всичко започва с търсене на сюжет. Природни зрелища, селища с възрожденски дух, плевенски сюжети, острови и  черноморие, планини и реки, светини и храмове – богатствата на България. Следва съзерцание, за да придобие усещане за природата на мястото и как то се променя, кой го населява, как тече животът. Направената на терен скица, художникът  доработва в ателието. Вълнува се от това, как сезоните променят цветовете и духа на едно и също място. От хипнотичното многообразие на морската шир. А зимните пейзажи са за него предизвикателство, страст и вдъхновение. Всеки първи снеговалеж прави света чист и бял, като при Сътворение. Пристъпва към живописването като свещенодействие. Рисува много бавно и не е продуктивен автор.

Реалистичната живопис на Хинко е наситена с детайли, които обогатяват разказа емоционално и правят зрителя съпричастен, потапят го напълно в света на твореца. Картините му се гледат дълго и отблизо. Художникът запазва детската си чистота в погледа си към света, романтичното се преплита с мистичното и приказното. Пейзажите на Хинко Хинков рядко оставят зрителя равнодушен – пробуждат скъпи спомени, радост, любов, носталгия, надежда

В навечерието на Коледа е много вълнуваща срещата с един истински съвременен будител, безкрайно скромен и отдаден на изкуството, което буди любов към България

Творби