Велека

Автор Васил Овчаров
Размери 100 / 120
Техника маслени бои
* Запомнете името на произведението и автора!