Галерия

След теб вървя, мечта! I

Автор Василен Васевски
Размери 30/40
Техника масло, платно
* Запомнете името на произведението и автора!