Автори

Павлин Ковачев

Павлин Ковачев

Роден на 7 ноември 1951 г. в гр. Плевен. Завършва национална гимназия за изящни изкуства "Илия Петров" София през 1970 г.
От 1977 г. участва във всички национални и регионални изложби в България. Негови творби се намират в Националната галерия София, окръжни галерии и в частни колекции - в страната и чужбина. Член е на съюза на българските художници от 1991 г.
През 1993 г. продава на търг картини в "Hôtel Drouot" - Париж.
Урежда самостоятелни изложби в Плевен - 1981, 2001, 2011 и 2014 г. През 2006 г. е удостоен с диплом за добро представяне в "Трето биенале на малките форми" - Плевен.

Творби

Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз