Автори

Елена Стоева

Елена Стоева

Елена Стоева е родена в София през 1964 г.
През 1992 се дипломира в университета “Св. св. Кирил и Методий”, във Велико Търново, Факултет по изобразително изкуство, специалност живопис.
Член е на Съюза на бъгарските художници.
Живее и работи във Велико Търново.
Участвала е в изложби в Торино /Италия/, Люксембург и Париж, както и замъка Грюер /Швейцария/. В момента работи с галерия “Naifs du monde entier” – Париж и галерия “Edition 88″ – Люксембург.

Елена Стоева е майстор на филигранно изпипаните натюрморти. Тя умее да улавя и най-фините и нежни състояния на цветята и предметите и да ги запечатва в картините си с вкус и елегантност. При нея всеки детайл е изпипан с ювелирна точност. Тя е нежна, мислеща и с неповторим усет към живописта. Всяка нейна картина излъчва позитивна енергия, зареждаща наблюдаващия я със спокойствие и любов.
Композициите й елегантно ни насочват към vintage, едно намигване към зрителя с романтичните сюжети в картините и чувства, като полъх на лека носталгия по изискаността и човечността.
Зрителят потъва в картините й и се пренася в един прекрасен свят, където взаимовръзките между
предметите, времето и пространството придобиват неочаквани измерения. Погледът трудно се откъсва от творбите й и всеки път открива нов детайл и отключва нова емоция.
Елена Стоева не спира да изследва непознатите територии. "Ако потънеш в рутина и не търсиш новото, постепенно започваш да угасваш и да се превръщаш в занаятчия. Трябва да има провокация, ново предизвикателство, за да се развиваш." смята тя.

Творби

  • Страница 1 от 2
  • 1
  • 2
  • »
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз