Автори

Александър Телалим

Александър Телалим

Художникът Александър Телалим е българин от украинската част на Бесарабия. Роден е във Владичен, Украйна, през 1966 г. През 1985 завършва с отличиe живопис (бакалавърска степен) в ОГХУ "М. Б. Грeков" (Одеса). През 1995 г. се премества да живee в България. Завършва магистърска степен по стенопис в Национална Художествена академия (София).

Творби на художника са притежание на частни колекции в България, САЩ, Франция, Германия, Австрия, Швeйцария, Швеция, Испания, Израел, Холандия, Португалия, Гърция, Полша, Русия, Украйна, Япония, както и на изложбените фондове на Измаилската картинна галерия, фондация "Gavrilova" (Сeн Луи), Кмeтството на Ваймар, Украинското консулство - София, Българското консулство - Ню Йорк и др.

Творби

  • Страница 1 от 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз