Изложби

Средиземноморски копнежи

17.06.2021 - 14.07.2021

"Разказът за Средиземно море страда от средиземноморска словоохотливост: слънцето и морето; ветровете, вълните, пясъците; островите на щастието или на изгнанието; рано съзрели девойки и старици, забулени в черно; маслина, портокал и "лимон жълт"; палми, пинии, кипариси; кораби и покани за пътешествие; плавания и корабокрушения, разкази и спомени за тях; разкош и мизерия; реалност и блянове; живот и мечта. Риториката е била съюзница на свободата и тиранията, служила е на демокрацията и демагогията. Използвала е форума и храма, правдата и проповедта....Средиземно море е било и по-голямо и по-малко от самото себе си. Градили са го хармонията и мярката, геометрията и логиката, законът и поетиката." Откъс от "Средиземноморски молитвеник"
Автор - Предраг Матвеевич
 
Средиземноморски копнежи
живописна изложба на Мария Райчева в ТЕА АЛБА
 
Копнежът за слънце, тропически цветове и аромати, смайващи емоции и радост от живота, повежда Мария Райчева в земята на вечното лято и най-дълбокото синьо. Средиземноморие!
Под ярките светлини на космополитния Лазурен бряг, по уличките и площадите на Испания и италия, пропити с история, до изумрудените турски острови и палещите цветове на Африканския север, се опияняваме от сладостта и великолпието на културно – цивилизационната амалгама, наречена СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ.
 
В живописния разказ на Мария Райчева, пулсиращ с ярките цветове на Юга, поспираме за миг прохлада в сянката на хилядолетен монумент, поразени от точността и изразителността на дълбоките й възприятия. Всяка мазка и щрих ни разкриват изящен вкус и ни докосват до непреходното и вечната жажда от щастие и свобода.
 
Албена Айладънова, галерист

Творби

  • Страница 1 от 2
  • 1
  • 2
  • »