Изложби


Градина

Градина

23-10-2019 - 16-11-2019

Con fuoco

Con fuoco

02-10-2019 - 21-10-2019

Духът на моя град

Духът на моя град

04-06-2019 - 25-06-2019

Да празнуваш Живота

Да празнуваш Живота

27-02-2019 - 20-03-2019

Момент

Момент

01-11-2018 - 21-11-2018

Разговор с вълните

Разговор с вълните

03-10-2018 - 27-10-2018

Имена на цветя

Имена на цветя

10-05-2018 - 09-06-2018

Преминаване

Преминаване

08-03-2018 - 31-03-2018