Залез

Автор Месрур Сабит
Размери 24 / 30
Техника маслени бои, платно
Продадена
* Запомнете името на произведението и автора!