Памид

Автор Месрур Сабит
Размери 65 / 80
Техника маслени бои, платно
* Запомнете името на произведението и автора!