Чай

Британска закуска

Силен сутрешен бленд, с нарязани чаени листенца, отговарящ на британския начин на употреба. Изключително вкусен с мляко. Препоръчва се за ценители.

Състав

цейлонски черен чай, китайски черен чай

Начин на приготвяне

  • 4-5 чл/л
  • 100 °C
  • 3-4 мин
2.00 лв.
4.00 лв.
8.00 лв.
Пропорции 4-5 чл/л
Време за запарване 3-4 мин
Температура 100 °C
Цвят на получената напитка тъмен
Органичен (Био) Не
Моно/Бленд Монобленд
Безкофеинов Не
Овкусен Не
Подходящ за студен чай Не
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз