Чай

Био Бял сатен

Специално подбрани сребристи блещукащи листенца от органичен бял чай от Индия. Тази фина и скъпоценна композиция създава лека настойка с гладка, етествено бледа нотка.

Състав

органичен индийски бял чай

Начин на приготвяне

  • 5-6 чл/л
  • 70 °C
  • 2 мин
4.70 лв.
8.50 лв.
16.60 лв.
Пропорции 5-6 чл/л
Време за запарване 2 мин
Температура 70 °C
Цвят на получената напитка светъл
Органичен (Био) Да
Моно/Бленд Монобленд
Безкофеинов Не
Овкусен Не
Подходящ за студен чай Не
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз