Галерия ТЕА АЛБА обявява детски конкурс за великденска картичка.
Условия на конкурса:
В конкурса могат да участват деца на възраст 6 – 12 години.
Формат на картичката: максимум А4. Материали: по избор на участника.
Срок за подаване: 14.03.2015 г. – 31.03.2015 г. включително.
Творбите на кандидатите се приемат в галерия ТЕА АЛБА, на адрес: София 1124, ул. Янтра 25
Задължително се отбелязват трите имена на детето и телефон за контакт.
Обявяване на резултатите и награждаване на спечелилите: 04.04.2015 г. от 16 ч.

За информация: 0877/164167