Новини


Последен ден на изложбата

Днес е последният ден, в който можете да се насладите на майсторството на Александър Телалим, представено от изложбата "Светлината и Телалим".

Подробно

Предстояща изложба

На 17.11 от 18:00 ч. сe открива втората изложба в галерия "Теа Алба". Ще бъдат представени творбите на Елга Дренска, обединени в цикъла "Почувстван свят". Любителите на живописта са поканени на събитието.

Подробно
  • Страница 2 от 2
  • «
  • 1
  • 2
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз