Радост

Автор Петя Денева
Размери 50 / 50
Техника маслени бои / платно
Продадена
* Запомнете името на произведението и автора!