Приятели

Автор Геракси Гераксиев
Размери 33/27
Техника масло, платно
* Запомнете името на произведението и автора!