Полски път

Автор Геракси Гераксиев
Размери 24/35
Техника масло, платно
* Запомнете името на произведението и автора!