Пейзаж

Автор Геракси Гераксиев
Размери 60/50
Техника масло, платно
* Запомнете името на произведението и автора!