Галерия

Натюрморт с райски ябълки

Автор Геракси Гераксиев
Размери 27/35
Техника масло, платно
* Запомнете името на произведението и автора!