Галерия

Госпожа Поликсена е винаги заета

Автор Альона Петришка
Размери 92 / 24
Техника приложно изкуство
* Запомнете името на произведението и автора!