Далян

Автор Месрур Сабит
Размери 73 / 110
Техника маслени бои / платно
Продадена
* Запомнете името на произведението и автора!