Роклята

Автор Цветомила (Мила) Христова
Размери 100/70
Техника
* Запомнете името на произведението и автора!