Без новини

Автор Цветомила (Мила) Христова
Размери 65/54
Техника
* Запомнете името на произведението и автора!