Църква

Автор Павлин Ковачев
Размери 55/46
Техника масло
* Запомнете името на произведението и автора!