Автори

Михаил Вълканов

Михаил Вълканов

Михаил Вълканов е потомък на художнически род. Баща му е художникът Петър Вълканов, а дядо му – Сава Вълканов, ученик на Мърквичка, няколко години е прекарал в Турция, където е изографисвал двореца на Кемал Ататюрк.
Михаил Вълканов е известен карикатурист, но работи и в относително различни области - графика, живопис, дизайн на вестници и списания. Като карикатурист е работил в „Стършел“. Участвал е в много изложби и биеналета у нас и в чужбина - Канада, Турция, Белгия, Гърция, Югославия, Япония, Италия. В Маростика (Италия) през 1982 г. печели трета награда. Самостоятелна карикатурна изложба прави през 1981 г. Графиките му отразяват неговото философско отношение към живота. През 1991 г. е самостоятелната му графична изложба. Живописта е последната му страст. Реалистичните му пейзажи докосват най-чувствителната част на човешката душа. Михаил Вълканов е много различен в стиловете си, търси новото, което не е правено. Достиженията му в живописта доказват за сетен път, че този художник не се страхува от предизвикателствата. Прави самостоятелна изложба през 2007 г. в София.

Творби

  • Страница 1 от 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз